Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en -stichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Per 10 januari 2020 is er voor € 2 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 87 miljoen beschikbaar.