Er is een nieuwe stand van zaken gepubliceerd voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Er is nu voor ongeveer € 26 miljoen subsidie aangevraagd. Het subsidieplafond voor 2020 is in totaal € 94 miljoen, er is dus nog € 68 miljoen beschikbaar voor de regeling.