Er is een wijziging van de Subsidieregeling LNG bekendgemaakt. Concreet is het subsidiebedrag en het subsidieplafond voor 2020 verhoogd. Het subsidieplafond voor 2021 is € 4,6 miljoen.

Het doel van de regeling is het gebruik van LNG door wegvervoerders te bevorderen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het subsidiebedrag is met 21% verhoogd naar € 0,22627 per kg LNG. De verhoging is voor dat de subsidieontvangers btw moeten afdragen over de ontvangen subsidie.