Vanaf april 2020 is de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ beschikbaar. De regeling is gericht op de reductie van zowel ammoniak als broeikasgassen, geur en fijnstof in de landbouw. De regeling kan dus tevens ingezet worden voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van een bedrijf of andere duurzame ambities.

De subsidies worden opgedeeld in 2 modules:

  • Bekende technieken.
  • Innovatie van nieuwe stikstofreducties.

Voor de modules worden de komende 10 jaar € 172 miljoen beschikbaar gesteld. De eerste openstelling is naar verwachting medio april. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de openstelling dan zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.