De subsidie ondersteunt studies ter voorbereiding op een mogelijk pilot- of demonstratieproject. In het kort moet het gaan om een innovatie die bijdraagt aan het klimaatakkoord. De studie onderzoekt de kansen en de haalbaarheid van het beoogde project en de innovatie.

De subsidie is gericht op Nederlandse industriebedrijven, hoofdzakelijk in de energie-intensieve en chemische industrie. De subsidie kan worden aangevraagd door mkb’s als door grote bedrijven. Het programma is vooral interessant voor industriebedrijven die werken aan innovaties op het gebied van energie en klimaat. Het gaat daarbij om studies in de vorm van:

  • Een haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie bestaat uit voorbereidend onderzoek naar het potentieel van de beoogde pilot.
  • Een milieustudie. De studie onderzoekt de beoogde milieu-investeringen en geeft inzicht in de beste investeringsopties.
  • Een vergelijkbare studie. Deze studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU of projecten waarbij het milieuvoordeel niet wordt gerealiseerd door de investerende partij.

De subsidie vergoedt 50% van de kosten van de studie tot 500.000 euro per project. Voor CCUS-projecten is maximaal 2 miljoen euro subsidie te verkrijgen. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 6 miljoen euro. Het indienen van aanvragen kan tot uiterlijk 1 september 2020