Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd; de Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders. Het doel van het A&O Fonds Grafimediabranche is het bevorderen van opleidingen en de arbeidsmarkt in de grafimediabranche.

Er is subsidie beschikbaar voor studiebegeleidingstaken en/of taken bij het inwerken op machines van nieuwe collega’s door gecertificeerde praktijkopleiders. Subsidie kan worden toegekend aan GOC-opgeleide en -gecertificeerde praktijkopleiders, die een vast dienstverband hebben.

De werkgever kan eenmalig per jaar maximaal € 2500 subsidie aanvragen per gecertificeerde praktijkopleider. Per bedrijf kan voor maximaal twee praktijkopleiders subsidie worden aangevraagd.