EZK heeft de Regeling specifieke uitkering extern advies warmtetransitie bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het helpen van gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en uitwerken van een Transitievisie Warmte. Dit is een gemeentelijk beleidsdocument gericht op het aardgasvrij maken van gebouwen door een wijkgerichte aanpak.

Totaal is er een budget van € 7.334.300 beschikbaar, als volgt verdeeld:

  • Maximaal € 3.305.600 voor 2020.
  • Maximaal € 4.028.700 voor 2021. ​

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie omvatten:

  • Het interpreteren van de Startanalyse.
  • Het verrijken van de Startanalyse.
  • Het vertalen van het beleid naar een aanpak voor de uitvoering.

Per gemeente kan maximaal één aanvraag ingediend worden. Aanvragen kunnen van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021 worden ingediend.