OCW heeft de Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5 bekendgemaakt.

Met deze regeling kan subsidie verleend worden voor de uitvoering van overeenkomsten met als doel het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere.

De maximale subsidie per gemeente voor 2020 is als volgt:

Gemeente 2020 (maximaal)
Amsterdam € 5.985.286
Rotterdam € 4.797.758
Den Haag € 3.554.352
Utrecht € 2.004.147
Almere € 1.358.455

Aanvragen kunnen tot en met 17 augustus 2020 worden ingediend.