LNV heeft de subsidieregeling Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit bekendgemaakt.

De regeling treedt in werking na de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft plaatsgevonden. En alleen indien er géén terugtrekkingsakkoord van kracht is geworden dat voorziet in toegangsrechten voor visserijactiviteiten tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk voor Unievissersvaartuigen.

Het doel van deze regeling is het bevorderen van de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten met vissersvaartuigen waarmee in substantiële mate de visserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk is uitgeoefend. Door de financiering van tijdelijke stopzettingen wordt voorkomen dat de vissersvaartuigen die toegang hadden tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk, hun activiteiten verleggen naar andere wateren waar de visserijinspanningen vervolgens aanzienlijk zouden worden verhoogd.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2020 worden ingediend. Het subsidiebudget is € 8 miljoen.