Hieronder het subsidienieuws van Prinsjesdag 2023:

 • WBSO
  • Er worden in 2023 geen wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden in de WBSO. Het totale beschikbare budget voor 2023 is € 1370 miljoen.
 • EIA- en MIA
  • Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd om ervoor te zorgen dat ondernemers blijven investeren in het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die op de betreffende lijsten staan. Het budget voor de EIA en MIA is € 100 miljoen respectievelijk € 50 miljoen per jaar vanaf 2023.
 • SDE++
  • De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie, afgekort SDE++, wordt in 2023 gewijzigd in de voorwaarden. De wijziging zorgt ervoor dat technieken met knelpunten eerder aan bod komen, bijv. lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie).
 • ISDE
  • Om isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving te stimuleren wordt er € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.
 • Topsectoren Energieprojecten
  • In 2023 zijn er nieuwe openstellingen voor de volgende regelingen Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Hernieuwbare Energietransitie (HER+) en Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).
 • VEKI
  • De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie wordt in 2023 voortgezet en het budget wordt verhoogd met € 28 miljoen.
 • Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten
  • Vanuit het Klimaatfonds wordt verder € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW). Doel van deze nieuwe regeling – die zich nog in de verkennende fase bevindt – is het stimuleren van de aanleg van warmtenetten in de gebouwde omgeving. Het is de bedoeling dat op grond van de MIW subsidie (eventueel in combinatie met een lening of garantie) kan worden verstrekt voor de investeringskosten van warmtenetten.
 • Nationaal Isolatieprogramma
  • Om huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen komt er in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Deze maatregel is een stap naar een meer fundamentele en structurele aanpak van grootschalige isolatie.
 • Nationaal Groeifonds
  • De voorbereiding voor een nieuwe investeringsronde van het Nationaal Groeifonds is gestart en de verwachting is dat aanvragen in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden ingediend.
 • GroenvermogenNL
  • Het Nationaal Groeifonds-project Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in een groen-waterstof-ecosysteem. Het doel hiervan is om toepassingen van groene waterstof en groene chemie in onder andere de chemie, transport en zware industrie sneller mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie.
 • Circulaire economie
  • De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten wordt verbreed naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast komt er in 2023 een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.
 • SEEH
  • Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis kunnen VvE’s hun appartementen en woningen verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen VvE’s deze subsidie ook ontvangen als zij één isolatiemaatregel nemen. Voorheen waren dat er minimaal twee.
 • Verduurzaming glastuinbouw
  • In 2023 komt er € 36 miljoen beschikbaar voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en € 6 miljoen voor de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI).
 • STAP-budget
  • Vanaf 2023 worden de extra middelen ingezet (€ 125 miljoen per jaar tot en met 2026) binnen de Subsidieregeling STAP-budget voor de doelgroep praktisch geschoolden (tot en met mbo-4).