Subsidieplafond en beleidsregels 2019 Vouchers internationaal ondernemen

//Subsidieplafond en beleidsregels 2019 Vouchers internationaal ondernemen

Subsidieplafond en beleidsregels 2019 Vouchers internationaal ondernemen

Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het plafond voor 2019 voor de Vouchers internationaal ondernemen gepubliceerd. Er is € 3.950.000 voor 2019 beschikbaar.

Daarnaast zijn de bijbehorende beleidsregels vernieuwd. Er blijven vier typen vouchers beschikbaar, te weten:

  • Vouchers individuele coaching: individuele coaching is een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het intensiveren van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de mkb-onderneming.
  • Vouchers collectieve activiteit: een collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, gericht op het vinden van potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in de doelmarkt en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten dan wel investeringen van Nederlandse mkb-bedrijven in de doelmarkt, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of mede bekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan, in de vorm van:
    • een handelsmissie; of
    • een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat mkb-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.
  • Vouchers kennisverwerving: kennisverwerving is een geheel van nieuwe activiteiten gericht op het positioneren van de mkb-onderneming op een doelland, niet zijnde Nederland, door het verkrijgen van internationale juridische en fiscale kennis.
  • Brexit-vouchers: doel van deze vouchers is om mkb-ondernemers te bevorderen om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen van de Brexit voor hun onderneming te meten.
2019-01-08T14:42:56+00:00