De Raad voor Rechtsbijstand heeft de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bekendgemaakt.

Doel van deze regeling is het stimuleren van de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De regeling heeft een subsidieplafond van € 2 miljoen.

Subsidie kan worden verleend voor de kosten van de beroepsopleiding advocaten van een advocaat-stagiaire die tijdens zijn stage in belangrijke werkzaamheden verricht in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend van 1 december 2020 tot en met 30 november 2025.