Subsidieregeling ESF, geen loting Duurzame Inzetbaarheid

//Subsidieregeling ESF, geen loting Duurzame Inzetbaarheid

Subsidieregeling ESF, geen loting Duurzame Inzetbaarheid

Het vijfde aanvraagtijdvak Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen binnen de Subsidieregeling ESF stond open van 12 tot en met 16 november 2018.

Na controle van dubbel ingediende aanvragen zijn alle overige aanvragen in behandeling genomen. Dit houdt in dat er voor dit tijdvak geen loting zal geschieden om de volgorde van afhandeling te bepalen. De beslistermijn bedraagt achttien weken vanaf de datum van sluiting van het tijdvak.

2018-12-05T12:27:48+00:00