De regeling Praktijkleren stimuleert de werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De regeling is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Erkende leerbedrijven krijgen subsidie als zij binnen de volgende categorieën begeleiding bieden:

  • Voortgezet onderwijs: entreeopleiding en praktijkonderwijs (pro).
  • Voortgezet speciaal onderwijs: arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg.
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg.
  • HBO: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt.
  • Promovendi: een promotieonderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO.
  • Technologisch ontwerpers in opleiding: een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

De bijdrage is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kan de aanvraag worden ingediend tot en met 16 september 2019.

De Subsidieregeling Praktijkleren heeft een totale looptijd van 1 januari 2014 tot 1 januari 2023, met als laatste sluitingsdatum 16 september 2022 om 17.00 uur.