Het LNV heeft de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen bekendgemaakt.

Doel van deze regeling is het op korte termijn het beperken van geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden, door het bieden van een subsidie voor het definitief beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven. Voor deze openstelling is een budget van € 180 miljoen beschikbaar.

Varkenshouders komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt verstrekt voor de definitieve sluiting van een varkenshouderijlocatie indien de geurscore van die locatie meer bedraagt dan 0,4 en die locatie is gelegen binnen een concentratiegebied. Dit betreft de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet (Oost-Brabant, Noord-Limburg en stukken van Gelderland, Overijssel en Utrecht).

Aanvragen kunnen van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 worden ingediend.