Het is mogelijk om vanaf 17 februari 2020 een transportindicatie aan te vragen voor de voorjaarsronde 2020 van de SDE+. Een transportindicatie uit 2019 volstaat niet, vanwege de verandering van de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

RVO meldt dat voor het indienen van een aanvraag in de SDE+-voorjaarsronde 2020 de transportindicatie daarom in 2020 afgegeven moet zijn door de netbeheerder. Een transportindicatie is sinds de najaarsronde van 2019 een verplichte bijlage bij een SDE+-aanvraag. Uit de indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor men de subsidie aanvraagt.

De laatste SDE+-voorjaarsronde 2020 loopt van 17 maart tot en met 2 april 2020 en heeft een budget van € 2 miljard. De ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Een paar weken voorafgaand aan de openstelling van de SDE+-voorjaarsronde 2020 kan men overigens een aanvraag alvast in concept klaarzetten in het eLoket.