De provincie Flevoland heeft twee nieuwe openstellingen gepubliceerd voor de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020.

Het zijn de maatregelen ‘Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS’ en ‘Samenwerking voor innovaties’. Beide maatregelen worden van 1 juli tot en met 27 september 2019 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit

Het doel van deze openstelling is dat er subsidie verstrekt kan worden voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. Het moet daarbij gaan om investeringen gericht op het ontsnipperen en versterken van enkele specifieke geografische gebieden. In aanmerking komen landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen. Het subsidieplafond bedraagt € 670.000.

Samenwerking voor innovaties

Vanuit deze openstelling kan subsidie worden verstrekt voor:

  • de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en het verder brengen van de proeftuinenaanpak in provincie Flevoland; of
  • de uitvoering van een innovatieproject.

In aanmerking komen de deelnemers van een samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van een samenwerkingsverband in wording, dat ten minste één landbouwer bevat of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt. Het subsidieplafond bedraagt € 1,4 miljoen.