Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers bij te houden.

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen deze nieuwe subsidie aanvragen. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Persoonlijk ontwikkelbudget

Behalve de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet mede bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal € 1.000,- per persoon kunnen aanvragen.

Dit budget kan onder andere worden ingezet om een mbo-diploma te halen, maar tevens om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen zeker zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.