EZK heeft de Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 veranderd.

De verandering van de bekendgemaakte regeling heeft betrekking op enkele technische verbeteringen, zo wordt een aantal verwijzingen naar artikelen in het Besluit SDE+ geactualiseerd. Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65356.html

In de Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking binnen de SDE+ de correctiebedragen om de bevoorschotting voor 2020.

De vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties.