Er zijn wijzigingen van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het bevorderen van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Overzicht wijzigingen regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw:

  • De maximale kosten per m2 geïnstalleerd kasoppervlak voor een tweede energiescherm is verhoogd van € 6 naar € 7 per m2 voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van minimaal 4 hectare.
  • Voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van minder dan 4 hectare bedroegen de maximale kosten per vierkante meter is verhoogd van € 7 naar € 8.
  • De maximale kosten voor een luchtbehandelingssysteem, waarmee op een energiezuinige wijze kaslucht wordt ontvochtigd, is gewijzigd. Dit bedrag is verhoogd van € 15 naar € 30 per m2 geïnstalleerd kasoppervlak.
  • De subsidie voor een tweede energiescherm is verhoogd van € 150.000 naar € 250.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit bedrag is verhoogd naar € 250.000.
  • De subsidie een luchtbehandelingssysteem is verhoogd van € 187.500 naar € 375.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die een samenwerkingsverband heeft.