Naast de looptijd is ook de derde openstelling van de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal, die beter bekend staat als MKB!dee, verlengd.

Het doel van de regeling is het stimuleren van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

Per 1 januari 2021 zou de regeling komen te vervallen, maar wordt nu met twee jaar verlengd. De verlenging is noodzakelijk vanwege de coronacrisis omdat de deadline voor de derde tender enkele maanden is uitgesteld. De uitvoering van de regeling zal grotendeels in 2021 zal liggen.

Tot 19 januari 2021 zal deze openstelling open staan voor aanvragen. Ondernemers krijgen nu meer tijd om aanvragen in te dienen. RVO geeft aan meer tijd nodig te hebben om de grote aantal aanvragen te beoordelen. De belangstelling voor de deze openstelling zal zeer groot zijn. Daarom zal er naar waarschijnlijk ook nog een vierde openstelling komen.