Het subsidieplafond 2019 voor de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 is verhoogd tot een bedrag van € 1,4 miljoen.

Het doel is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector om projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

De subsidieregeling is volgens het ministerie succesvol gebleken en als gevolg is nu besloten het subsidieplafond voor 2019 nogmaals te verhogen.