Vanaf het begin van de regeling MIT hebben de rijksoverheid en de provincies bijeen in totaal € 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het mkb.

De MIT is één van de weinige directe innovatiesubsidies aan bedrijven en onderscheidt zich van andere regelingen door de exclusieve focus op het mkb. De eerste fase van een innovatietraject is voor het mkb vaak een uitdaging, omdat dit in het algemeen nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met de MIT-regeling bevorderen het Rijk en de provincies innovatieve ondernemers om juist wel die stap te kunnen zetten. Kleinere bedrijven worden daardoor gestimuleerd om ook zelf te investeren in innovatie, zo meldt EZK.

Naast enkele landelijke regelingen stellen de provincies en EZK samen subsidies voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten beschikbaar. In 2019 sluit Flevoland zich volledig aan bij de MIT. Dat betekent dat nu alle provincies een MIT-regeling gaan openstellen.