EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ondersteuningspercentages van de WBSO in 2021. Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk in het bedrijfsleven.

Door ervoor te zorgen dat de private investeringen in R&D tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, is er besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021. Dit budget zal worden ingezet voor de verhoging van het tarief in de eerste schijf naar 40% en het starterstarief naar 50%. Deze verhoging is voor alle WBSO-gebruikers, waarbij in het bijzonder het innovatieve mkb en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in R&D.

In 2021 zullen de volgende tarieven geldig zijn voor de WBSO:

  • Eerste schijf 40%;
  • Eerste schijf starters 50%;
  • Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten.
  • Tweede schijf 16%.

Het totale beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt daarmee € 1438 miljoen.