WBSO en Innovatiebox tips

//WBSO en Innovatiebox tips

WBSO en Innovatiebox tips

Om innovatie te stimuleren kent Nederland verschillende succesvolle subsidies en fiscale middelen, zoals de WBSO.

Maak gebruik van de volgende WBSO-tips:

  • Optimaliseer het aantal WBSO-uren. Een scherpe kijk op alle WBSO-uren die in de aanvraag mogen worden meegenomen, is daarom essentieel.
  • De WBSO is voor kleine belastingplichtigen de enige toegang tot de Innovatiebox. Voor grotere belastingplichtigen is een patent of octrooi de toegang.
  • Als een WBSO-project op een specifieke ontwikkeling is gericht maar breder kan worden toegepast, is het raadzaam dit in de projectomschrijving op te nemen.
  • Houd in de WBSO-aanvraag rekening met de verschillende detailniveaus door de techniek, het product of de productgroep te noemen.
2018-11-07T09:49:54+00:00