BZK heeft de Regeling reductie energiegebruik woningen bekendgemaakt.

Met deze regeling kunnen gemeenten een specifieke uitkering ontvangen waarmee zij huishoudens kunnen ondersteunen bij het verminderen van hun energiegebruik. Het totaalbudget is € 70 miljoen.

Een aanvraag kan worden ingediend voor activiteiten die omvatten of ondersteunend zijn aan:

  • Het beschikbaar stellen van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar kan aanbrengen of laten aanbrengen in de woning.
  • Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen in woningen
  • Het geven van een op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing.
  • Het geven van algemeen advies over energiebesparing.

Aanvragen kunnen van 16 november 2020 tot en met 1 maart 2021 worden ingediend.