De regeling Human Resource mkb Drenthe heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de ‘inzetbaarheid’ van hun medewerkers.

De provincie Drenthe heeft de looptijd van de regeling met één jaar verlengd. De regeling zal nu lopen tot en met 31 december 2021.