Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. De wijziging maakt het nu mogelijk om in 2020 een voorschot te ontvangen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het voorschot wordt vooruitlopend op een subsidieaanvraag in 2020 verstrekt.

De introductie van deze voorschotmogelijkheid is dat door de financiële druk die de coronacrisis legt op bedrijven, de continuïteit van de praktijkleerplaatsen voor de beroepsbegeleidende leerweg in gevaar komt. Met deze mogelijkheid wil men dat de desbetreffende praktijkleerplaatsen ook tijdens de coronacrisis worden behouden.

De hoogte van het voorschotbedrag wordt berekend door van het aantal weken wordt te vermenigvuldigen met € 42,50 dat voor de praktijkleerplaats in de praktijk heeft plaatsgevonden in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.

Werkgevers kunnen een aanvraag voor een voorschot indienen van 2 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.