Er is een wijziging van de regeling Brede weersverzekering bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het verlenen van specifieke steun aan landbouwers, in de vorm van stimuleren in de premie om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen veroorzaakt door nadelige weersomstandigheden.

De regeling wordt gewijzigd om de voor verzekerden financieel gunstige vrijstelling van assurantiebelasting mogelijk te maken. Om dit binnen de Europese steunkaders mogelijk te maken moet het maximale subsidiepercentage naar beneden worden bijgesteld naar 63,7%.

Ook is de schadedrempel die verplicht in de brede weersverzekering polissen is opgenomen verlaagd naar 20%. Tevens is de mogelijkheid opgenomen een naar rato premievermindering toe te passen.