Een wijziging betreft het beëindigen van de subsidie voor pelletkachels en op biomassa gestookte ketels. Uit een evaluatie is gebleken dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof bij de inzet van de gesubsidieerde pelletkachels en biomassaketels in totaal hoger zijn dan het positieve effect van de CO2-reductie.

Voor zakelijke aanvragers zal vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze installaties vervallen. Voor particuliere aanvragers geldt dat zij pas ISDE mogen aanvragen nadat de installatie is geïnstalleerd. Zij hebben vanaf dat moment zes maanden de tijd om subsidie aan te vragen. Zij kunnen dus na 31 december 2019 nog aanvragen indienen voor installaties die voor 1 januari 2020 geïnstalleerd zijn. Hiervoor is een termijn van zes maanden. Vanaf 1 juli 2020 zal dus ook voor particulieren de mogelijkheid vervallen om subsidie aan te vragen.

Voor bouwwerken waar voor 1 juli 2018 de vergunning is aangevraagd kunnen in 2020 nog wel gebruik maken  van de ISDE-subsidie voor warmtepompen.