Begin dit jaar is onder Kansen voor West, een nieuwe voucherregeling voor het mkb gepubliceerd.

De op 31 januari 2020 opengestelde regeling is gewijzigd, zodat bepaalde bevoorschottingsbepalingen nu ook van toepassing zijn op het onderdeel ‘vestigingsvoucher’.

Met behulp van de vouchers kunnen mkb’ers hun Biobased productieproces, producten of innovaties verder laten ontwikkelen of opschalen. De mkb’ers moeten activiteiten realiseren die helpen bij de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op biologische processen en grondstoffen.

In aanmerking komende mkb’ers kunnen de volgende soorten vouchers aanvragen:

  • Een vestigingsvoucher. Deze voucher bedraagt 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000.
  • Een groeivoucher. Deze voucher bedraagt 100% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000.
  • Een pilotvoucher. Deze voucher bedraagt 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 50.000.