De provincie Zuid-Holland heeft een wijziging van de Subsidieregeling MIT Zuid-Holland bekendgemaakt, alsmede de deelplafonds en de openstellingen voor 2020.

De regeling is op een aantal punten zeer beperkt gewijzigd en geactualiseerd. De subsidie wordt nu verstrekt op basis van de zogenoemde MKB plannen topsectoren. De innovatieprogramma’s topsectoren zijn voor de MIT namelijk landelijk vervangen door de MKB plannen topsectoren. In deze plannen worden voor de topsectoren HTSM en ICT, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health de visies en thema’s ontwikkelt.

De einddatum van de subsidieregeling gewijzigd naar 31 december 2024, aangezien het de bedoeling is dat men de regeling dit jaar kan blijven gebruiken voor de stimulering van innovatie.

Voor 2020 zijn de volgende budgetten vastgesteld:

  • € 4.320.000 voor haalbaarheidsprojecten.
  • € 9.120.000 voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor haalbaarheidsprojecten van 7 april tot en met 10 september 2020. Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten klein en groot van 11 juni tot en met 10 september 2020.