RVO heeft een nieuw budgetoverzicht bekendgemaakt voor de subsidie Hernieuwbare energietransitie, afgekort HER+, onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten.

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een HER+-project. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een HER+-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen voor hernieuwbare energietransitie projecten.

Voor dit onderdeel kan van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt een maximum van € 6 miljoen per project.

In totaal is voor de lopende HER+-openstelling een budget van € 50 miljoen te verdelen. Het budgetoverzicht ziet er als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 2.492.830 € 6.305.872 € 41.201.299