Aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. Voor de regeling is een subsidiebudget van € 195,3 miljoen beschikbaar. De stand van zaken per 1 december 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 195.300.00 € 73.216.517 € 9.486.877 € 112.596.606