Sinds 1 mei 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. Voor de regeling is voor de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

De stand van zaken ziet er 1 juli 2021 als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 194.300.000 € 63.988.387 € 13.043.198 € 117.268.415