Op 1 mei 2020 is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen open gegaan voor het indienen aanvragen.

De regeling bevordert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. De regeling is geopend voor het indienen van aanvragen van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 194.300.00 € 59.711.857 € 15.953.094 € 118.635.049