Vanaf 1 mei 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

Doel van de regeling is het stimuleren van zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.

Voor de regeling is tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar. RVO schrijft nu dat er tot en met 4 mei 2021 in totaal 124 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. De stand van zaken per 4 mei 2021 is als volgt:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 194,3 miljoen € 59.556.664 € 16.063.187 € 118.680.149