De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is vanaf 1 april 2021 weer open voor aanvragen.

Voor de periode vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2022 is er voor VvE’s een subsidiebudget van € 32,5 miljoen beschikbaar. RVO heeft nu de actuele budgetcijfers per 1 juni 2021 bekendgemaakt. Deze cijfers zien er als volgt uit:

Energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 1.000.000 € 368.597 € 142.660 € 631.403

Energiebesparende maatregelen:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 31.496.000 € 9.924.339 € 10.116.347 € 21.571.661