De provincie Noord-Holland heeft drie nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt die zijn gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid.

Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2021

Het doel van deze regeling is het bevorderen van activiteiten waardoor fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer.

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Het totale budget bedraagt € 130.000. Aanvragen kunnen tot en met 1 juli 2021 worden ingediend.

Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021

Het doel van deze regeling is het bevorderen van kleine infrastructurele projecten die de verkeersveiligheid bevorderen en ook het bevorderen van activiteiten die ertoe leiden dat het regionale fietsnetwerk wordt verbeterd én van activiteiten waardoor doorfietsroutes worden gerealiseerd.

Aanvragen kunnen tot en met 7 oktober 2021 worden ingediend. Het totale budget is € 14 miljoen.

Uitvoeringsregeling subsidie verkeersveilige uitwegen Noord-Holland 2021

Het doel van deze regeling is om de verkeersveilige aanpassing, vervanging of herinrichting van particuliere uitwegen op provinciale wegen te stimuleren.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000. Het totale budget bedraagt € 700.000. Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2021 worden ingediend.