De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het helpen bij de versnelling van gemeentelijke procedures voor elektriciteitsnetuitbreidingen van regionaal belang.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren tot maximaal € 30.000.

Aanvragen kunnen van 1 februari 2022 tot en met 28 december 2023 worden ingediend. In totaal is € 240.000 te verdelen.