De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2021 vastgesteld. Het betreft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2020.

Met deze regeling geeft de provincie regionaal invulling aan de landelijke regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren, afgekort MIT. Via de regeling kunnen ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsstudies en Research & Development-samenwerkingsprojecten.

Ook wordt de regeling in 2021 opengesteld binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er is in totaal een budget van € 7.164.000 beschikbaar.