De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020, ofwel afgekort HIRB+, gaat van 1 juli tot en met 19 augustus 2021 open voor aanvragen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland.

Er kan subsidie worden verstrekt voor:

  • Maatregelen voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
  • Maatregelen voor de herstructurering van bestaande haventerreinen.
  • Maatregelen die verband houdende procesmaatregelen voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen.