Het SNN schrijft dat de VIA-subsidie, ofwel de Versneller Innovatieve Ambities subsidie, naar waarschijnlijk vanaf 16 februari 2021 weer open gaat voor het indienen van aanvragen.

De VIA-subsidie bestaat ook dit jaar weer uit drie onderdelen:

 • VIA ontwikkelingsprojecten.
 • VIA organisatie-innovatie.
 • VIA softwareontwikkeling.

Binnen de VIA 2021 zijn enkele wijzigingen aangebracht. Dit zijn de volgende:

 • Vanaf de VIA 2021 dient het project aan te sluiten bij één van de vier transities:
  • Van analoog naar digitaal.
  • Van fossiele naar duurzame energie.
  • Van zorg naar positieve gezondheid.
  • Van een lineaire naar een circulaire economie.
 • Het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen is verhoogd van 35% naar 45%.
 • Het project dient obstakelvrij te zijn.
 • Voor de VIA 2021 softwareontwikkeling geldt dat de oplossing een technische onzekerheid moet hebben.