NWO heeft de nieuwe oproep ‘Emissieloze en circulaire scheepvaart’ bekendgemaakt.

Het doel van de oproep is het bouwen van een kennisfundament om de transitie naar een emissieloze en circulaire scheepvaart te stimuleren. Er is een budget van € 5,5 miljoen beschikbaar.

Het richtpunt is het gebruik van een elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart, onderzoek gaat over de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, hoofdzakelijk batterijen en brandstofcellen. Daarbij wordt de complete cyclus meegenomen; van de benodigde grondstoffen, ontwerp, productie tot de uiteindelijke recycling van materialen in de aandrijflijn.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 18 januari 2022. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 3 mei 2022.