SNN heeft de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021, ronde 2 nu ook officieel bekendgemaakt.

De regeling is per 15 november 2021 open voor aanvragen. De regeling staat open voor noordelijke ondernemers (Groningen, Friesland en Drenthe) die alleen of samen aan een nieuw product, dienst of proces werken. Zij kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Valorisatieprojecten: innovatietrajecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten, dan wel het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op de valorisatie van nieuwe technieken.
  • Kennisontwikkelingsprojecten: onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin kennisontwikkeling centraal staat.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.250.000 per project en maximaal € 750.000 per projectpartner. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2022 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt € 8,5 miljoen.