VWS heeft een financiële regeling gepubliceerd om werkgevers te ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de bedrijfsarts of arbodienst.

De regeling richtte zich eerst alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is, zoals distributiebedrijven, productiebedrijven of het openbaar vervoer. Het is mogelijk een testfaciliteit gezamenlijk in te richten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.

Het inrichten van een testfaciliteit kan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts of arbo-arts. De financiële ondersteuning kan uitsluitend via de bedrijfsarts of arbodienst worden aangevraagd.