Er is vanwege de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021 ongeveer € 1,2 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten.

Op basis van de beleidsregel kan er subsidie worden aangevraagd voor ontwikkelingsprojecten gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. De subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000.000 per aanvraag.

Het deelplafond voor ontwikkelingsprojecten die ten gunste komen van Gelderland is verhoogd van € naar € 14.963.017, en het deelplafond voor ontwikkelingsprojecten die ten gunste komen van Overijssel is verhoogd naar € 8.069.350. Aanvragen voor beide plafonds kunnen nog worden ingediend tot en met 31 december 2021.