Binnen de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s heeft een wijziging plaatsgevonden. De vierde aanvraagperiode is een maand opgeschoven.

Het doel van de regeling is het bevorderen van flexibele opleidingstrajecten in het mbo voor werkenden en werkzoekenden in de derde leerweg. De derde leerweg is een andere leerweg dan de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg, met mogelijkheden voor een flexibeler opleidingstraject.

Er kan voor 2022 subsidie worden aangevraagd van 15 september 2021 tot en met 1 november 2021. Ook kan men een conceptaanvraag en begroting insturen voor een zogeheten voorschouw dit kan tot en met 1 oktober 2021.