EZK en LNV hebben voor diverse regelingen nieuwe openstellingen en subsidieplafonds voor 2022 bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende nieuw gepubliceerde openstellingen en bijbehorende plafonds voor 2022 met betrekking tot de Regeling nationale EZ-subsidies:

 • Borgstelling MKB-landbouwkredieten: doorlopend, budget € 60 miljoen (geen betrekking op landbouwinnovaties), € 20 miljoen (landbouwinnovaties), € 18 miljoen (aanvullende investeringen), € 5 miljoen (omschakeling duurzame landbouw).
 • Versneld natuurherstel (VNH): 14 februari 2022 tot en met 11 april 2022, budget € 39.700.000.
 • PPS-toeslag onderzoek en innovatie: 1 januari 2022 tot en met 25 mei 2022 (programmatoeslag), 1 januari 2022 tot en met 2 augustus 2022 (projecttoeslag).
 • Eurostarsprojecten: 16 februari 2022 tot en met 16 maart 2022, budget € 9.521.000;
 • Internationaal innoveren:
  • ITEA4-innovatieprojecten: 28 maart 2022 tot en met 26 april 2022, budget € 10 miljoen.
  • XECS-innovatieprojecten: 3 mei 2022 tot en met 31 mei 2022, budget € 10 miljoen.
  • Innovatiekredieten: doorlopend, budget € 20 miljoen (klinische ontwikkelingsprojecten), € 40 miljoen (technische ontwikkelingsprojecten).
  • Seed capital technostarters: 1 januari tot en met 31 maart 2022, budget € 32 miljoen.
  • Seed business angel fondsen: 1 januari tot en met 31 december 2022, budget € 8 miljoen.
  • Borgstelling mkb-kredieten, afgekort BMKB: 1 januari tot en met 30 juni 2022, budget € 625 miljoen voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES en € 40 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers.
  • Groeifaciliteit: 1 januari tot en met 31 december 2022, budget € 85 miljoen.
  • Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties: 1 januari tot en met 31 december 2022, budget € 300 miljoen.
 • Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie:
  • Regionale financier: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, budget € 10 miljoen.
  • Mkb-ondernemer en innovatieve starter: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, budget € 6 miljoen.
  • Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter: 5 januari 2022 tot en met 8 maart 2022, budget € 360.000.
  • Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter: 5 januari 2022 tot en met 8 maart 2022, budget € 2,5 miljoen.
  • Duurzame innovatieve scheepsbouw (DIS): 10 januari 2022 tot en met 8 april 2022 en van 13 juni 2022 tot en met 4 oktober 2022, budget: € 2,3.
 • Topsector energieprojecten:
  • Systeemintegratie – Programmalijn 2: Smart-multi commodity energy system: 1 februari 2022 tot en met 29 maart 2022, budget € 1,4 miljoen.