Nederlandse ondernemingen die hun internationale positie willen vergroten en versterken en hierna onderzoek willen doen kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies, ook wel DHI.

Er is in totaal € 8,5 miljoen beschikbaar en deze regeling wordt opnieuw van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022 voor het indienen van aanvragen.

Nederlandse ondernemingen komen als volgt in aanmerking voor de regeling:

  • Internationaal met goed gevolg wil vergroten en verbreden en dit wil onderzoeken om zijn positie te verbeteren.
  • Een project opzet en/of uitvoert om in eerdere stadium te kijken of dit haalbaar is.
  • Een product op de exportmarkt wil zetten/tonen om de toepasbaarheid te controleren.